cho thuê xe tại hà nội

Luật học

SỰ KIỆN BẤT NGỜ

Tác giả: Luật học

SỰ KIỆN BẤT NGỜ :

sự việc ngẫu nhiên xảy ra, gây thiệt hại mà người chịu trách nhiệm không thể dự kiến, không thể tránh được, không phương cứu chữa. SKBN là lí do để miễn trách nhiệm cho đương sự. Vd, các luật thuế doanh thu, luật thuế lợi tức, luật thuế tiêu thụ đặc biệt mà Quốc hội Việt Nam thông qua tháng 6.1990, đều có điều khoản quy định các tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ được xét giảm hoặc miễn thuế.

Trong quan hệ hợp đồng, nếu do SKBN mà một bên bị ngăn trở không thực hiện được nghĩa vụ của mình thì bên kia không được đòi bồi thường. Nếu là hợp đồng thì nghĩa vụ tương quan của bên kia cũng chấm dứt. SKBN chỉ miễn trách nhiệm hoàn toàn nếu nó là nguyên nhân duy nhất gây nên thiệt hại, mặt khác, nếu SKBN chỉ ngăn trở việc thực hiện nghĩa vụ từng phần thì đương sự chỉ được miễn trách nhiệm đối với phần bị ngăn trở.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học