cho thuê xe tại hà nội

Luật học

SAO Y BẢN CHÍNH

Tác giả: Luật học

SAO Y BẢN CHÍNH:

sao chụp, chép lại một tài liệu, văn bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, cơ quan có thẩm quyền xác nhận SYBC các tài liệu, văn bản gốc là các công chứng viên nhà nước, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội ban hành văn bản được sao y, cơ quan nào đã ban hành văn bản thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp bản sao văn bản.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học