cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUYỀN TÁC GIẢ

Tác giả: Luật học

QUYỀN TÁC GIẢ:

quyền lợi vật chất và tinh thần mà tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật đem lại cho người  trực tiếp sáng tạo ra nó. Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 28.10.1995, có quy định về QTG (tại phần sáu, chương I - II, từ điều 745 đến 805). Nội dung QTG gồm: quyền công bố tác phẩm đứng tên tác giả (tên thật hoặc bút danh); quyền về tính bất khả xâm phạm của tác phẩm; quyền hưởng nhuận bút. Cho phép hoặc không cho phép người khác viết lời tựa giới thiệu và chú thích cho tác phẩm, công trình của mình. Đối với tác phẩm do hai người trở lên cùng sáng tác thì mỗi tác giả được hưởng QTG về phần mình sáng tác.

Việc sử dụng các tác phẩm được bảo hộ phải dựa trên cơ sở kí kết hợp đồng với tác giả hoặc người thừa kế của tác giả. Trường hợp ngoại lệ sử dụng tác phẩm không cần hỏi ý kiến tác giả do pháp luật quy định. Người sáng tác tác phẩm, công trình, hưởng QTG trong cả cuộc đời mình, đối với người thừa kế của tác giả là 50 năm kể từ năm tác giả chết. Bản quyền đối với tổ chức là vô hạn định. Nếu tổ chức giải thể, bản quyền thuộc về Nhà nước. Trường hợp các quyền tài sản của tác giả bị vi phạm, tác giả hoặc người thừa kế của tác giả có quyền đòi bồi thường. Trường hợp các quyền nhân thân phi tài sản của tác giả bị vi phạm, tác giả hoặc người thừa kế có quyền đòi khôi phục quyền bị vi phạm. 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học