cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUYỀN DÂN SỰ

Tác giả: Luật học

QUYỀN DÂN SỰ:

quyền của cá nhân và pháp nhân được pháp luật dân sự ghi nhận, bao gồm chủ yếu những quyền tài sản và một số quyền  nhân thân.

Pháp luật dân sự của Việt Nam cũng như một số nước quy định: cá nhân có các quyền như quyền có tài sản riêng, quyền sử dụng nhà ở và các tài sản khác, quyền chọn nơi cư trú, quyền định đoạt tài sản bằng di chúc và quyền thừa kế di sản, quyền kí kết các loại hợp đồng, quyền có bản quyền đối với tác phẩm khoa học, văn học, nghệ thuật, phát minh, sáng chế... Các quyền nhân thân gồm quyền về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do tín ngưỡng, tên họ và bí danh, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở, bí mật thư tín, quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi người đều là chủ thể QDS từ khi sinh ra cho đến khi chết. Tuy nhiên, việc thực hiện các QDS còn phụ thuộc vào năng lực hành vi và phải phù hợp với pháp luật, các quy tắc tập quán của xã hội. Pháp nhân có các QDS từ khi thành lập đến khi giải thể. QDS của pháp nhân giới hạn ở 2 điểm: pháp nhân không có các QDS mà về tính chất chỉ thuộc về cá nhân; pháp nhân chỉ được thực hiện những hành vi phù hợp với mục đích đã ghi trong điều lệ của mình.

Pháp luật dân sự của Việt Nam cũng như của các nước đều quy định các biện pháp bảo vệ QDS như đương sự có quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại vật chất, hoặc đòi khôi phục QDS bị vi phạm.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học