cho thuê xe tại hà nội

Luật học

QUAN HỆ NHÂN QUẢ

Tác giả: Luật học

QUAN HỆ NHÂN QUẢ:

hậu quả xảy ra bắt nguồn từ nguyên nhân cụ thể. Đây là yếu tố quan trọng để xem xét hành vi vi phạm pháp luật của một người nào đó có phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả của tội phạm hay không (có nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp), trên cơ sở đó xác định kẻ phạm tội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học