cho thuê xe tại hà nội

Luật học

NHÀ NƯỚC TƯ SẢN

Tác giả: Luật học

NHÀ NƯỚC TƯ SẢN :

kiểu nhà nước tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, được hình thành ở Tây Âu từ các cuộc cách mạng tư sản cuối thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18. Sau khi cách mạng tư sản thắng lợi, NNTS thay thế nhà nước phong kiến. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa có hai giai cấp cơ bản: tư sảnvô sản có mâu thuẫn giai cấp đối kháng. Cơ sở kinh tế của NNTS là nền sản xuất hàng hoá dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất với nền công nghiệp tiên tiến, lực lượng sản xuất phát triển. NNTS có các hình thức khác nhau: quân chủ lập hiến, cộng hoà đại nghị, cộng hoà tổng thống.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học