cho thuê xe tại hà nội

Luật học

NGHỊ VIỆN

Tác giả: Luật học

NGHỊ VIỆN :

cơ quan lập pháp ở một số nước, còn gọi là quốc hội. NV có quyền ban hành hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, ban hành luật và sửa đổi luật. NV có thể gồm một viện và cũng có thể gồm hai viện: thượng nghị viện và hạ nghị viện. Thông thường, ở các nhà nước liên bang, hạ nghị viện đại diện cho cư dân nói chung còn thượng nghị viện đại diện cho các tiểu bang. Chẳng hạn theo Hiến pháp Hoa Kì năm 1787, Quốc hội gồm hai viện: thượng viện và hạ viện. Thượng viện gồm 100 nghị sĩ; hạ viện gồm 435 nghị sĩ. Tính đại diện của thượng viện và hạ viện cũng khác nhau ở các nước, tuỳ thuộc vào hình thức tổ chức của nhà nước liên bang hay đơn nhất. Ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 1946, cơ quan lập pháp được gọi là NV nhân dân. Các hiến pháp sau này gọi cơ quan lập pháp của Việt Nam là Quốc hội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học