cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ

Tác giả: Luật học

LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ:

 một ngành đang trong quá trình hình thành của công pháp quốc tế. Tổng hợp các quy phạm và nguyên tắc pháp lí quốc tế điều chỉnh các vấn đề quốc tế có tính chất nhân đạo. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật này dưới dạng bao quát là quyền con người (nhân quyền). Các quy phạm và nguyên tắc của LNĐQT hiện nay được ghi nhận tập trung chủ yếu trong các điều ước quốc tế: 1) Công ước Giơnevơ 1949 (Công ước I - về cải thiện tình cảnh những người bị thương và bị bệnh thuộc các lực lượng vũ trang trên chiến trường; Công ước II - về cải thiện tình cảnh những người bị thương bị bệnh hoặc bị đắm tàu thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; Công ước III - về việc đối xử với tù binh chiến tranh; Công ước IV - về việc bảo hộ dân thường trong chiến tranh; 2) Hai Nghị định thư 1977 bổ sung 4 Công ước Giơnevơ do Uỷ ban quốc tế Chữ thập đỏ soạn thảo. Hiện nay có 162 nước đã kí hoặc gia nhập 4 Công ước Giơnevơ và 112 nước đã kí hoặc gia nhập 2 Nghị định thư bổ sung 1977. Ngày 5.6.1957, Việt Nam gia nhập 4 Công ước Giơnevơ (1949) và 19.10.1981, đã phê chuẩn Nghị định thư I bổ sung 4 Công ước Giơnevơ 1949.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học