cho thuê xe tại hà nội

Luật học

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tác giả: Luật học

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH:

ngành luật điều chỉnh chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, gia đình, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Năm 1959, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thông qua LHNVGĐ đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua LHNVGĐ mới năm 1986. Ngày 9.6.2000, kì họp VII, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X đã thông qua LHNVGĐ mới, có hiệu lực từ ngày 1.1.2001. Luật gồm 13 chương, 110 điều; có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Trong số các nguyên tắc hôn nhân và gia đình, Luật mới đã bổ sung nguyên tắc "Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình". Luật quy định các vấn đề có liên quan đến hôn nhân và gia đình: Quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình; vấn đề cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; vấn đề con nuôi; giám hộ giữa các thành viên trong gia đình; li hôn; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Ngày 3.10.2001, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2001/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành LHNVGĐ (Nghị định có hiệu lực pháp luật từ 18.10.2001). Theo quy định mới, để thực hiện quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình, kể từ 18.10.2001, việc đăng kí quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chung của vợ chồng đều phải ghi tên của cả vợ và chồng. Đối với tài sản đăng kí trước 18.10.2001 mà chỉ ghi tên của 1 trong 2 người thì các đương sự có quyền yêu cầu được đăng kí lại. Sau khi li hôn hoặc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân thì các bên được chia tài sản có quyền yêu cầu được cấp lại giấy tờ đăng kí quyền sở hữu tài sản ghi tên mình.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học