cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

Tác giả: Luật học

KIỂM TRA HÀNH CHÍNH:

một hình thức kiểm tra được thực hiện trong lĩnh vực quản lí của nền hành chính nhà nước, theo thủ tục luật định, nhằm phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hành chính và các quy tắc, chế độ quản lí của nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá..., phát hiện những sơ hở, tìm nguyên nhân và biện pháp xử lí, ngăn chặn, góp phần bảo vệ trật tự xã hội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học