cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KHÔNG QUỐC TỊCH

Tác giả: Luật học

KHÔNG QUỐC TỊCH:

tình trạng một người do thôi quốc tịch cũ hoặc do bị tước quốc tịch cũ nhưng chưa xin được vào quốc tịch của nước khác, hoặc do có sự khác nhau giữa luật về quốc tịch của các nước, nên không có quốc tịch của nước nào cả.

Theo pháp luật của Việt Nam và phần lớn các nước khác, người KQT không được hưởng các quyền bầu cử, ứng cử và các quyền khác dành riêng cho công dân nước sở tại. Họ cũng không được hưởng các quyền khác dành cho người có quốc tịch nước ngoài theo các điều ước quốc tế, không được hưởng sự bảo hộ ngoại giao của bất kì nước nào. Xu hướng chung của các nước là kí các điều ước quốc tế hoặc ban hành các văn bản pháp quy trong nước để xoá bỏ tình trạng KQT. Luật quốc tịch Việt Nam 1998, có hiệu lực thi hành từ 1.1.1999 quy định người KQT đang thường trú tại Việt Nam có thể làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, nếu đáp ứng những điều kiện quy định tại điều 20, Luật quốc tịch Việt Nam.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học