cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KÊ BIÊN TÀI SẢN

Tác giả: Luật học

KÊ BIÊN TÀI SẢN:

một trong những biện pháp cưỡng chế của nhà nước đối với tài sản của người vi phạm pháp luật. Biện pháp cưỡng chế và trình tự thủ tục kê biên được tiến hành chặt chẽ. KBTS trong thi hành án là một trong những biện pháp cưỡng chế, và chấp hành viên có quyền áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành. Chỉ KBTS những tài sản thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án, bao gồm: tài sản riêng của người đó, phần trong khối tài sản chung của vợ chồng hoặc trong tài sản sở hữu chung với người khác. Tuy nhiên, việc kê biên phần tài sản của người phải thi hành án trong tài sản sở hữu chung với người khác chỉ được tiến hành trong trường hợp tài sản riêng của người phải thi hành án không đủ để thi hành án. Việc kê biên nhà ở chỉ được tiến hành khi những tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án. Điều 29 Pháp lệnh thi hành án dân sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26.4.1993 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.1993 quy định trình tự thủ tục về các trường hợp KBTS trong thi hành án. Việc KBTS của doanh nghiệp được quy định trong Thông tư liên tịch ngày 4.6.1997 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, thống nhất hướng dẫn việc KBTS của các doanh nghiệp để bảo đảm việc thi hành án.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học