cho thuê xe tại hà nội

Luật học

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Tác giả: Luật học

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN:

(cg. chứng minh nhân dân; tên cũ: chứng minh thư), giấy chứng thực do cơ quan công an có thẩm quyền cấp cho công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; có giá trị sử dụng vào việc đi lại, quan hệ, giao dịch, trên lãnh thổ Việt Nam. Người được cấp có nghĩa vụ mang theo người, xuất trình khi được hỏi. Nội dung của GCMND: ảnh chụp thẳng, số chứng minh, họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, nơi thường trú, dân tộc, tôn giáo, dấu vết riêng hoặc dị hình, dấu điểm chỉ ngón trỏ trái và phải, ngày và nơi cấp. Nghị định của Chính phủ số 05/1999/NĐ - CP ngày 03.2.1999 về chứng minh nhân dân đã quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến GCMND. Nghị định này đã thay thế Quyết định số 143/CP ngày 09.8.1976 của Hội đồng Chính phủ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học