cho thuê xe tại hà nội

Luật học

GIÁM ĐỊNH

Tác giả: Luật học

GIÁM ĐỊNH:

1. (luật), kiểm tra và kết luận về một hiện tượng hoặc một vấn đề mà cơ quan nhà nước cần tìm hiểu và xác định. Các loại GĐ thường có là GĐ y khoa, GĐ kĩ thuât, GĐ tài vụ, GĐ hàng hoá, GĐ pháp lí, vv. Công việc GĐ có thể do một người (GĐ viên) hoặc do một nhóm người (Hội đồng GĐ) tiến hành. GĐ viên là chuyên gia hoặc người có kiến thức, trình độ về lĩnh vực cần GĐ và được cơ quan chuyên môn chỉ định. Kết quả GĐ được ghi trong văn bản gọi là biên bản GĐ hay giấy chứng nhận GĐ.

GĐ pháp lí là GĐ do luật tố tụng điều chỉnh nhằm làm sáng tỏ những vấn đề hoặc tình tiết liên quan đến vụ án.

2. (kinh tế), nhận xét, xác định và kết luận về một vấn đề hoặc một hiện tượng nào đó do những chuyên gia hoặc những người có thẩm quyền được chỉ định. Kết quả GĐ ghi trong văn bản được gọi là biên bản GĐ hay giấy chứng nhận GĐ. GĐ kinh tế là nhận xét, xác định một vụ việc kinh tế (vd. GĐ một vụ vi phạm hợp đồng kinh tế; GĐ một luận chứng đầu tư...) để từ đó có quyết định xử lí.

3. (xây dựng, kiến trúc), sự theo dõi và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước về việc thực hiện xây dựng nhằm phát hiện, ngăn chặn và đánh giá những vi phạm quy trình kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, những sai hỏng và sự cố trong thiết kế và thi công.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học