cho thuê xe tại hà nội

Luật học

ĐIỀU KHOẢN TỐI HUỆ QUỐC

Tác giả: Luật học

ĐIỀU KHOẢN TỐI HUỆ QUỐC:

(cg. chế độ tối huệ quốc, quy chế tối huệ quốc), điều khoản đối xử ưu đãi nhất mà các nước dành cho nhau trong quan hệ kinh tế và thương mại, chủ yếu trong các lĩnh vực thuế quan, trao đổi hàng hoá, vận chuyển hàng hoá, quyền lợi của pháp nhân và thể nhân của nước này trên lãnh thổ nước kia. Theo luật pháp quốc tế, khi một nước dành cho một nước khác ĐKTHQ thì phải dành cho nước đó những ưu đãi đã hoặc sẽ dành cho một nước thứ ba. Chế độ này thường được quy định trong các hiệp định thương mại kí giữa các nước. Gồm hai loại hình: 1) Không có điều kiện, tức là dành cho các bên được hưởng bất kì quyền lợi nào mà một bên đã hoặc sẽ dành cho nước thứ ba một cách mặc nhiên, vô điều kiện. 2) Có điều kiện, tức là khi một bên dành cho một nước thứ ba chế độ ưu đãi với điều kiện ưu đãi nào đó; muốn được hưởng những ưu đãi đó, bên kia cũng phải đáp ứng các điều kiện như đối với nước thứ ba. Ở Việt Nam, năm 2002, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học