cho thuê xe tại hà nội

Luật học

ĐẠO LUẬT MANU

Tác giả: Luật học

ĐẠO LUẬT MANU :

những điều răn của Thánh Manu (Manu) về hành vi, về lẽ sống, được viết vào khoảng từ thế kỉ 2 tCn. đến cuối thế kỉ 2 sCn. Đây là một trong những sử liệu quan trọng nhất về xã hội và Nhà nước Ấn Độ cổ đại. Toàn bộ Đạo luật có 2.685 điều. ĐLM phân loại các đẳng cấp trong xã hội. Theo Đạo luật, đất đai được chia thành đất tư và đất công, nhưng với nghĩa để sử dụng vì chủ quyền tối cao đối với đất thuộc về nhà vua. Quyền sở hữu chỉ phát sinh trong những trường hợp đặc biệt. Có 7 hình thức phát sinh quyền sở hữu: thừa kế, tìm nhặt được, mua, chiếm được, ăn lãi, làm công, nhận quà. Việc sử dụng vật chưa phải là bằng chứng về quyền sở hữu. ĐLM cũng quy định rất chi tiết về các quan hệ trái vụ. Theo đó, "Những hợp đồng và khế ước hợp pháp là những hợp đồng và khế ước được kí kết giữa những người cùng đẳng cấp, vào những thời gian thích hợp, ở những nơi cần thiết, theo những cách thức đúng đắn, những mục đích và ý định trong sáng". ĐLM ghi nhận và bảo vệ chế độ phụ hệ trong quan hệ gia đình.

ĐLM cũng quy định cụ thể về tội phạm và hình phạt. Các tội phạm được phân loại thành tội cố ý, tội khinh suất và các tội do không biết mà xảy ra. Kẻ giúp sức, bao che cho tội phạm cũng bị xử phạt như kẻ trực tiếp gây ra. Các tội được chia thành: tội chống lại lệnh vua, tội phiến loạn, tội làm lệnh giả của vua; tội làm lộ bí mật nhà nước, kho báu của vua, tội ăn cắp voi, ngựa, xe của vua; các tội mà tội nhân là quan lại gồm có: tội cho vay lấy lãi, tội dùng công quỹ để đi buôn, tội ăn cắp hàng của nhà vua, tội lạm quyền. Các tội chống nhân thân cũng được quy định chi tiết, trong đó có các tội giết người bằng các thủ đoạn gian ác; đặc biệt, ĐLM ghi chi tiết về các tội làm nhục người khác, các tội đốt cháy rừng và đồng cỏ bị trừng trị nghiêm khắc; người làm cháy rừng và đồng cỏ bị trừng phạt thiêu cháy, các tội không tuân theo lối sống và tục lệ của đẳng cấp. Các hình phạt mà Đạo luật quy định gồm: tử hình (có nhiều cách), chặt chân, tay, xẻo thịt, mũi, lưỡi... thích chữ lên trán để làm nhục; phạt tiền.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học