cho thuê xe tại hà nội

Luật học

ĐẠO LUẬT 12 BẢNG

Tác giả: Luật học

ĐẠO LUẬT 12 BẢNG :

gồm những quy định pháp luật La Mã cổ đại được khắc trên 12 bảng (tấm) đá. Các đạo luật này được viết vào thế kỉ 5 tCn. (10 bảng được viết trong năm 451 tCn., 2 bảng còn lại được viết vào những năm tiếp theo) trên cơ sở ghi chép các tục lệ có tính pháp lí của người La Mã cổ đại, có sự tham khảo kinh nghiệm pháp luật của người Hi Lạp, nhất là các đạo luật Xôlông (Solon). Các đạo luật cũng được soạn thảo dưới ảnh hưởng của tư tưởng chính trị - pháp lí của các nhà tư tưởng Hi Lạp cổ đại mà tiêu biểu nhất là Xôcrat (Socrate), Platôn (Platôn), Arixtôt (Aristote), vv. ĐL12B gồm các quy định khả năng pháp lí về sở hữu, về tội phạm, hình phạt và tố tụng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên