cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Tác giả: Lịch sử

NGUYỄN ĐỨC CẢNH :

(1908 - 32), nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê: thôn Diêm Điền, huyện Thuỵ Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ), tỉnh Thái Bình. Học sinh Trường Thành chung Nam Định, tham gia phong trào học sinh đòi thả Phan Bội Châu và truy điệu Phan Châu Trinh nên bị chính quyền thực dân đuổi học (1925 - 26). Làm ở Nhà in Lê Văn Tân (Hà Nội), tham gia nhóm Nam. Năm 1927, sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trở thành hội viên của Hội. Về nước hoạt động, là bí thư Tỉnh bộ Cách mạng Thanh niên Hải Phòng (2.1928), sau đó là uỷ viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ, trực tiếp làm bí thư Khu bộ Hải Phòng. Tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên gồm 7 người tại nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội (3.1929) và Đông Dương Cộng sản Đảng (6.1929); tham gia thành lập và trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (7.1929). Cùng Trịnh Đình Cửu đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng dự hội nghị hợp nhất với An Nam Cộng sản Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu 1930). Cuối 1930, được Trung ương cử vào công tác tại Vinh, tham gia thường vụ Xứ uỷ Trung Kỳ. Bị bắt ở Vinh (4.1931), bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa lên máy chém tại Hải Phòng (31.7.1932). Nguyễn Đức Cảnh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

 


Nguyễn Đức Cảnh

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử