cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

NGUYỄN CẢNH DỊ

Tác giả: Lịch sử

NGUYỄN CẢNH DỊ :

 (? - 1413), võ tướng tham gia khởi nghĩa Trần Ngỗi, chống quân Minh xâm lược nhằm khôi phục họ Trần. Là con Nguyễn Cảnh Chân. Cuối 1409, đánh giặc ở Bô Cô. Khi cha bị giết hại, cùng Đặng Dung và Nguyễn Suý giúp Trần Quý Khoáng chống Minh. Giữ chức thái bảo, chỉ huy một đạo quân đánh giặc ở vùng Bình Than (nay là Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Tháng 7.1412, ông chặn giặc ở Mô Độ (Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) nhưng thất bại, phải rút quân ra Vân Đồn. Cuối 1413, khi tổng binh Trương Phụ ( Zhang Fu) tiến công Thuận Hoá, ông rút quân về đây phòng giữ. Tháng 12, nghĩa quân bị thất bại ở Ái Tử (Quảng Trị), ông bị bắt và bị giết trên đường giải sang Trung Quốc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử