cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

NGÔ SĨ LIÊN

Tác giả: Lịch sử

NGÔ SĨ LIÊN:

(thế kỉ 15), nhà sử học, nhà giáo Việt Nam. Quê: làng Chúc Lý, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Đức, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Làm quan dưới ba triều: Lê Thái Tông (1434 - 42), Lê Nhân Tông (1442 - 59) và Lê Thánh Tông (1460 - 97). Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, đỗ Tiến sĩ năm 1442, làm đô ngự sử. Thời Hồng Đức (1470 - 97), phụ trách Viện Quốc sử. Giữ chức tư nghiệp và giảng dạy tại Quốc Tử Giám.      Tác phẩm: “Đại Việt sử kí toàn thư” (biên soạn 1479), 15 quyển trình bày lịch sử dân tộc từ thời Hồng Bàng đến năm 1427, đề cao những người có công với nước, với dân. Xt. “Đại Việt sử kí toàn thư”.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử