cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

LÝ THẾ DÂN

Tác giả: Lịch sử

LÝ THẾ DÂN:

(Li Shimin; tức Đường Thái Tông), vua thứ hai (627 - 649) của triều Đường (Trung Quốc). Trực tiếp tổ chức đàn áp các thế lực phong kiến cát cứ và các phong trào nông dân, ổn định xã hội Trung Quốc sau cuộc loạn li cuối nhà Tuỳ (Sui) và xây dựng chính quyền nhà Đường (Tang). Ban hành chế độ quân điền, định thuế, khôi phục nông, công, thương nghiệp. Thiết lập và củng cố các "đô hộ phủ", đem quân đánh Đột Quyết và Cao Ly. Lạm dụng sức dân không ít nhưng cũng từng nói "Vua như thuyền, dân như nước, nước có thể đẩy thuyền mà cũng có thể lật thuyền".

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử