cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

LƯU HOẰNG THAO

Tác giả: Lịch sử

LƯU HOẰNG THAO:

(? - 938), võ tướng Nam Hán, con Lưu Cung, vua Nam Hán (Trung Quốc). Lợi dụng lúc ở Giao Châu xảy ra sự kiện Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ tiếm quyền rồi cầu cứu quân Nam Hán (937); Hoằng Thao được vua cha phong làm Giao Vương chỉ huy đạo quân đánh chiếm đất Việt. Bị Ngô Quyền giết chết trong trận đánh trên sông Bạch Đằng cuối năm 938.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử