cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 1940

Tác giả: Lịch sử

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN 1940:

cuộc nổi dậy giành chính quyền (27.9.1940) của nhân dân Bắc Sơn (châu thuộc tỉnh Lạng Sơn), do Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương địa phương lãnh đạo. Chớp cơ hội Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp tháo chạy về Thái Nguyên qua Bắc Sơn, Đảng bộ Bắc Sơn phát động quần chúng vũ trang cướp chính quyền. Ngày 27.9, hơn 600 quân khởi nghĩa gồm các dân tộc Tày, Dao, Nùng, Kinh đã tấn công đồn Mỏ Nhài (châu lị của Bắc Sơn). Sau khi chiếm đồn, Ban chỉ huy khởi nghĩa tuyên bố xoá bỏ chính quyền cũ. Ngày 28 và 29.9, quân khởi nghĩa tiếp tục tấn công tàn quân Pháp ở đèo Canh Tiêm, Sập Dì. Xứ uỷ Bắc Kỳ cử Trần Đăng Ninh lãnh đạo phong trào và xây dựng lực lượng để chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 10.1940, Ban chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn được thành lập; ngày 13.10.1940, cuộc họp tại rừng Tân Hương đã quyết định thành lập đội du kích Bắc Sơn và chiến khu Bắc Sơn. Pháp và Nhật đã thoả hiệp với nhau. Pháp tập trung quân chiếm lại các đồn và khủng bố quần chúng. KNBS 1940 không thể duy trì và tiếp tục phát triển, song đã cổ vũ tinh thần cách mạng của nhân dân và mở đầu thời kì cách mạng mới ở Việt Nam, bắt đầu sử dụng các hình thức đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang để đánh đổ chính quyền của đế quốc và phong kiến, tiến lên giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên