cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

HỐT TẤT LIỆT

Tác giả: Lịch sử

HỐT TẤT LIỆT:

(Qûbilai hay Hubilai; 1215 - 94), đại hãn Mông Cổ, người sáng lập triều Nguyên ở Trung Quốc. Cháu Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan), em trai Mông Kha. Trong khi đại hãn Mông Kha tấn công vào đất Tống, Hốt Tất Liệt được cử tiến đánh miền Tây Nam Trung Quốc, tràn vào Vân Nam chiếm nước Đại Lý. Năm 1259, Mông Kha tử trận, Hốt Tất Liệt quay lên phương Bắc, tự ý lên ngôi đại hãn (1260). Sau khi dẹp yên các thế lực chống đối, thôn tính toàn bộ Trung Quốc, năm 1271, tự xưng làm Đại Nguyên hoàng đế, dời đô xuống Bắc Kinh. Nhiều lần đem quân xâm lược các nước Đông Nam Á và Đông Á. Là người chủ trương thi hành chính sách áp bức và đồng hoá dân tộc, mang đậm tính tàn bạo quân phiệt. Đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng đế chế về phía Đông Á và Đông Nam Á. Đã nhiều lần sai sứ sang dụ dỗ và đe doạ Đại Việt. Năm 1285 và 1287, sai con trai là Thoát Hoan đem quân đánh chiếm Đại Việt nhưng đều bị thất bại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên