cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

GIA CÁT LƯỢNG

Tác giả: Lịch sử

GIA CÁT LƯỢNG:

(Zhu Geliang; tự Khổng Minh; 181 - 234), nhà chính trị và quân sự Trung Quốc thời Tam Quốc; quê ở Sơn Đông, sau về ở ẩn trong núi Long Trung (Hồ Bắc). Năm 207, làm quân sư cho Lưu Bị (Liu Bei); năm 221, được phong làm thừa tướng; năm 222, trở thành phụ chính giúp Lưu Thiện (Liu Shan), chủ trương liên minh với nước Ngô của Tôn Quyền (Zun Quan) ở phía đông, khuất phục Mạnh Hoạch (Meng Huo) ở phía nam để tập trung lực lượng đánh nước Nguỵ của họ Tào ở phía bắc, nhằm khôi phục cơ nghiệp cho nhà Hán. Năm 234, bị bệnh chết trong khi đang đánh Nguỵ. Được đời sau đánh giá là con người mưu lược và có đức độ.


Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử