cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

ĐƯỜNG LỐI MỚI CỦA RUDƠVEN

Tác giả: Lịch sử

ĐƯỜNG LỐI MỚI CỦA RUDƠVEN:

 hệ thống các chính sách, biện pháp của chính phủ Rudơven (F. D. Roosevelt; tổng thống thứ 32 của Mĩ) trong những năm 1933 - 38 nhằm khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 33) và làm giảm bớt những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản Mĩ. Nội dung chủ yếu là tăng cường sự điều tiết kinh tế của nhà nước và thực hiện một số cải cách xã hội. Ba phương hướng cơ bản của ĐLMCR: 1) Phục hồi công nghiệp và hệ thống ngân hàng - tài chính; 2) Trợ giúp người thất nghiệp và điều hoà các quan hệ lao động; 3) Khắc phục khủng hoảng nông nghiệp thừa và giải quyết những món nợ của dân trại. ĐLMCR còn bao gồm chính sách đối ngoại: chính sách láng giềng thân thiện.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử