cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

CHÂN LẠP

Tác giả: Lịch sử

CHÂN LẠP :

quốc gia cổ hình thành từ cuối thể kỉ 5 ở hạ lưu sông Sê Mun, nay là Nam Lào và Nam Korat (Korat), Thái Lan. Lúc đầu, lệ thuộc Phù Nam, đến giữa thế kỉ 7 đã đánh thắng và chiếm đất Phù Nam. Cư dân thuộc tộc người Môn cổ, tự coi mình là con cháu của hai vị thần Kambu - Mera [Cămpuchia: Kambuja - con cháu Kambu; và tự gọi là Khơ Me (Khmer), theo cách ghép đôi tên tổ tiên]. Từ thế kỉ 7 đến đầu thế kỉ 8, mở rộng địa bàn cư trú ra vùng quanh Biển Hồ và những thềm cao của hạ lưu sông Mêkông (Mekong). Khoảng những năm 710 - 716, trong hoàng tộc CL xảy ra cuộc tranh giành quyền lực đưa tới việc chia tách thành hai triều Bắc Nam là Lục CL và Thuỷ CL (x. Lục Chân Lạp; Thuỷ Chân Lạp). Giai đoạn sơ kì (thế kỉ 5 - 8) của vương quốc CL chấm dứt, nhưng người Trung Hoa vẫn dùng tên này để gọi Cămpuchia nhiều thế kỉ sau. Người CL theo đạo Hinđu và đạo Phật, chịu ảnh hưởng của văn hoá  Ấn Độ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử