cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

CẬN ĐẠI

Tác giả: Lịch sử

CẬN ĐẠI:

thuật ngữ sử học chỉ thời kì lịch sử giữa trung đại và hiện đại. Đã có nhiều cách giải thích khác nhau về khung thời gian của lịch sử CĐ thế giới, theo những tiêu chí chính trị và văn minh: hoặc từ khi đế quốc Ôttôman (Ottoman) xâm chiếm Cônxtantinôp (Constantinople; 1453) đến Cách mạng tư sản Pháp (1789), hoặc từ Cách mạng tư sản Anh (1640) đến Cách mạng tháng Mười Nga (1917), hoặc từ sau phát kiến địa lí (cuối thế kỉ 15) cho đến trước cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật đương đại (giữa thế kỉ 20).

Những nội dung lịch sử cơ bản thường được gắn liền với thời CĐ là sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp - cơ khí, sự ra đời và củng cố các thể chế nhà nước dân chủ, sự xung đột và sự giao lưu giữa hai nền văn minh Đông - Tây. Ở các nước phương Đông, thời CĐ thường được quan niệm bắt đầu bằng sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân Âu - Mĩ với những nội dung chính: quá trình xâm lược và chống xâm lược, sự chuyển biến hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa, quá trình cải cách và cách mạng của những cơ cấu quyền lực chính trị. Đối với Việt Nam, khung thời gian của lịch sử CĐ được nhiều người chấp nhận là từ khi Pháp bắt đầu xâm lược (1858) cho tới Cách mạng tháng Tám 1945.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử