cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

AIXENHAO Đ. Đ.

Tác giả: Lịch sử

AIXENHAO Đ. Đ.:

(Dwight David Eisenhower; 1890 - 1969), tổng thống thứ 34 của Hoa Kì (1953 - 61), đảng viên Đảng Cộng hoà. Tổng tư lệnh lực lượng Đồng minh ở Bắc Phi (1942 - 44) và Tây Âu (1944 - 45) trong Chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 45); tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO; 1950 - 52). Chính phủ Aixenhao theo đuổi đường lối đối ngoại dựa trên những nguyên tắc của "chính sách thực lực". Đầu 1957, đề ra Học thuyết Aixenhao - Đalet, nhằm chống lại phong trào cách mạng ở các nước Trung Cận Đông; đề ra Học thuyết Đôminô mở đầu sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kì vào Miền Nam Việt Nam. Xt. Học thuyết Aixenhao - Đalet; Học thuyết Đôminô.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử