cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ

Tác giả: Kinh tế học

VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ:

vùng biển nằm ở ngoài lãnh hải nhưng tiếp liền với lãnh hải (theo Công ước 1982 về luật biển). Khái niệm VĐQKT mới xuất hiện từ đầu những năm 70 thế kỉ 20, do các nước Châu Phi đề xướng. VĐQKT không được mở rộng quá 200 hải lí kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Trong VĐQKT, quốc gia ven biển có chủ quyền đối với tài nguyên, có đặc quyền về đánh cá, khai thác tài nguyên ở đáy biển (dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản) và đặc quyền về nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường trong phạm vi vùng biển này nhưng phải tôn trọng tự do hàng hải và hàng không của các nước.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học