cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TƯ BẢN KHẢ BIẾN

Tác giả: Kinh tế học

TƯ BẢN KHẢ BIẾN:

bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động (tức là để trả lương cho công nhân), đại lượng của nó thay đổi trong quá trình sản xuất và tạo ra giá trị thặng dư. Trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, người công nhân tạo ra một giá trị, xét về quy mô thì vượt quá những chi phí về tiền lương, nghĩa là tạo ra giá trị thặng dư. Do đó, giá trị của tư bản ứng trước không những được bảo tồn trong quá trình tạo ra giá trị mới, mà còn tăng thêm một đại lượng bằng đại lượng của giá trị thặng dư. Mac là người đầu tiên tìm ra việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và TBKB. Giá trị thặng dư chỉ là số tăng thêm của TBKB; điều đó đã chỉ rõ nguồn gốc thực sự của việc tạo ra giá trị thặng dư.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học