cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TƯ BẢN CHO VAY

Tác giả: Kinh tế học

TƯ BẢN CHO VAY:

một bộ phận của tư bản tiền tệ dùng để cho vay. TBCV hình thành trước hết bằng số tiền tạm thời nhàn rỗi được tạo ra trong quá trình tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Mặt khác, TBCV còn hình thành bởi một số nhà tư bản có khả năng tích luỹ tiền nhưng không dám chấp nhận mạo hiểm trên thương trường nên đem cho vay thu lợi tức. Đặc điểm của TBCV là hoạt động theo công thức T - T' nên là loại tư bản được sùng bái nhất; nó là tư bản với cả người đi vay lẫn người cho vay, nó được coi như loại hàng hoá đặc biệt mà giá cả của nó là lợi tức cho vay. Chức năng của nó là biến tiền nhàn rỗi thành tiền hoạt động làm cho tư bản sở hữu tách khỏi tư bản sử dụng. Vì thế nó có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy quá trình sản xuất của xã hội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học