cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN

Tác giả: Kinh tế học

TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN:

mục tiêu của xí nghiệp trong lí thuyết truyền thống về xí nghiệp và thị trường. Các xí nghiệp tìm cách phối hợp giá - sản xuất để thu lợi nhuận tối đa. Muốn vậy: trước hết, tổng doanh thu phải vượt tổng chi phí với con số lớn nhất. Trong hình vẽ, ta thấy điểm chênh lệch tối đa giữa tổng doanh thu và tổng chi phí ứng với mức sản lượng X, đó là sản lượng TĐHLN. Ở điểm này, độ dốc giữa hai đường bằng nhau. Tiếp đến, TĐHLN đòi hỏi doanh thu biên (MR) bằng chi phí biên (MC), tức MR = MC, độ dốc của đường tổng doanh thu là doanh thu biên, độ dốc của đường tổng chi phí là chi phí biên, mức bằng nhau cũng tại điểm X. Mức sản xuất bên trên X thì MC > MR, các đơn vị tăng thêm làm tăng chi phí hơn doanh thu, như thế tổng lợi nhuận bị giảm, xí nghiệp có thể làm giảm mức lỗ của mỗi đơn vị bằng cách giảm sản lượng. Nếu sản xuất bên dưới X thì MR > MC, tồn tại cơ hội để tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng.

 

 

Tối đa hoá lợi nhuận

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học