cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TIỀN LƯƠNG THEO THỜI GIAN

Tác giả: Kinh tế học

TIỀN LƯƠNG THEO THỜI GIAN:

hình thức tiền lương mà mức lương phụ thuộc vào số lượng thời gian làm việc có tính đến trình độ lành nghề và chất lượng lao động của người lao động. Được áp dụng đối với các công việc không thể tính bằng sản phẩm, đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lí và cán bộ kĩ thuật. Có hai loại: TLTTG giản đơn và TLTTG có thưởng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học