cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

Tác giả: Kinh tế học

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ:

sản xuất ra những vật phẩm để trao đổi thông qua thị trường trước khi đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Ra đời từ hai tiền đề: phân công lao động xã hộisở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Tuy tồn tại từ rất lâu trong lịch sử, từ khi xã hội công xã nguyên thuỷ tan rã, nhưng chỉ đến khi xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, khi sức lao động trở thành hàng hoá thì SXHH mới trở thành phương thức thống trị trong xã hội. SXHH là một hình thái sản xuất tiến bộ so với sản xuất tự cung, tự cấp, thể hiện trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, vẫn còn SXHH. Ở những nước đi từ một nền kinh tế lạc hậu, mang nặng tính tự cấp, tự túc, tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, quá trình phát triển kinh tế nhất thiết phải là quá trình phát triển SXHH. Ở Việt Nam, đường lối, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội được xác định rõ là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước, và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xt. Sản xuất hàng hoá xã hội chủ nghĩa.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học