cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

QUOTA

Tác giả: Kinh tế học

QUOTA:

(A. quota; cg. côta;), hạn ngạch về số lượng hoặc trị giá do nhà nước quy định cho việc xuất khẩu hay nhập khẩu một mặt hàng sang một thị trường trong một thời hạn nhất định, thường không quá một năm. Biện pháp này chỉ áp dụng đối với những mặt hàng mà nhà nước cần quản lí chặt chẽ, nhằm mục đích chủ yếu là bảo hộ, hướng dẫn sản xuất và tiêu thụ trong nước, bảo vệ tài nguyên quốc gia, môi trường sinh thái, bảo tồn văn hoá dân tộc, sử dụng có hiệu quả cao quỹ ngoại tệ, bảo đảm các cam kết của chính phủ với nước ngoài. Biện pháp quản lí bằng Q có hiệu quả hơn thuế, song không phải vì vậy mà phủ định vai trò của thuế. Phù hợp với xu hướng tự do hoá thương mại, năm 1995, Nhà nước Việt Nam chỉ áp dụng chế độ quản lí bằng Q đối với hàng dệt và may mặc xuất khẩu sang các thị trường EU, Canađa, Na Uy theo các hiệp định kí với các nước nói trên.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học