cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM

Tác giả: Kinh tế học

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM:

 (viết tắt từ tiếng Anh: VBSP), một loại hình ngân hàng chuyên doanh ở Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 4.10.2002 của thủ tướng Chính phủ. Có nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ Người Nghèo được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-NH5 ngày 1.9.1995 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu là 5 nghìn tỉ đồng, được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kì. Thời hạn hoạt động là 99 năm. Được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn của Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Hoạt động của Ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỉ lệ dự trù bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

NHCSXHVN có bộ máy quản lí và điều hành thống nhất trong cả nước. Là một pháp nhân, có con dấu, có tài sản và hệ thống giao dịch từ Trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức gồm: Hội Sở chính đặt tại Hà Nội; chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng Quản trị có 12 thành viên, trong đó 9 thành viên kiêm nhiệm do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ tịch, các thứ trưởng hoặc cấp tương đương của: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 3 thành viên chuyên trách giữ chức: phó chủ tịch thường trực, tổng giám đốc, trưởng ban Kiểm soát. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân, điều hành hoạt động của NHCSXHVN. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, các thành viên Hội đồng Quản trị và tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kí bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó giám đốc.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị do chủ tịch hoặc phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cùng cấp làm trưởng ban. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cùng cấp quyết định nhân sự Ban Đại diện Hội đồng Quản trị. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, của tổng giám đốc... thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXHVN.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học