cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

NĂNG SUẤT CẬN BIÊN

Tác giả: Kinh tế học

NĂNG SUẤT CẬN BIÊN:

(cg. hiệu suất biên), số có thêm trong tổng số đầu ra mà một nhà sản xuất có được do dùng thêm một đơn vị của yếu tố sản xuất (như dùng thêm một công nhân). Thuyết NSCB của Clac  J. B. (J. B. Clark) cho rằng, trong quá trình sản xuất, năng suất của lao động và của tư bản (vốn) cũng giảm dần như năng suất của ruộng đất. Trong điều kiện tư bản không thay đổi, những công nhân và lượng lao động được bổ sung sẽ cho một lượng sản phẩm giảm sút. Vd. nếu người công nhân thứ nhất tạo ra 6 đôla sản phẩm trong một đơn vị thời gian, thì trong cùng một đơn vị thời gian ấy, người thứ hai chỉ tạo ra 5 đôla, và người cuối cùng chỉ tạo ra 2 đôla. Tiền lương sẽ do NSCB (thấp nhất) quyết định là 2 đôla. Thuyết nêu lên rằng, một chủ hãng tìm cách tối đa hoá lợi nhuận của mình sẽ tuân theo định luật NSCB giảm dần, theo đó các đơn vị lao động tiếp nối nhau được thuê sẽ đưa lại mức thu nhập giảm dần. Tại một mức lương nhất định, chủ hãng sẽ tiếp tục thuê lao động cho đến khi sự đóng góp của đơn vị lao động được sử dụng cuối cùng bằng với tiền lương phải trả. Clac khẳng định sản phẩm của lao động là sản phẩm do người “công nhân cận biên” tạo ra, tức là 2 đôla. Còn hiệu số giữa “toàn bộ sản phẩm công nghiệp” và “sản phẩm của lao động” thì ông cho là sản phẩm của tư bản. Như vậy, thu nhập của công nhân và của nhà tư bản là tương ứng với sự đóng góp của họ vào sản phẩm cuối cùng của sản xuất. Vì vậy, theo Clac không có bóc lột, mà chỉ có sự hoà hợp giai cấp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học