cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

KINH TẾ LƯỢNG HỌC

Tác giả: Kinh tế học

KINH TẾ LƯỢNG HỌC:

(cg. kinh tế trắc lượng), một phương hướng hiện đại của khoa học kinh tế, nghiên cứu mặt số lượng của các hiện tượng và các quá trình kinh tế bằng những công cụ toán học và phân tích thống kê. KTLH tổng hợp các thành tựu nghiên cứu lí luận kinh tế với các thành tựu toán học và thống kê, trước hết là thống kê toán. Công cụ chủ yếu của nó là các mô hình toán kinh tế. KTLH gồm ba bộ phận cơ bản: lí thuyết tăng trưởng kinh tế, lí thuyết hàm sản xuất và lí thuyết phân tích cung - cầu. KTLH xuất hiện từ đầu thế kỉ 20 và phát triển mạnh ở các nước tư bản. Ngày nay, cùng với đà phát triển của khoa học xã hội cũng như khoa học tự nhiên, KTLH ngày càng được được bổ sung và phong phú hơn nhờ các phương pháp của vận trù học, quy hoạch toán học, lí thuyết đồ thị, lí thuyết trò chơi, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học