cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TIỂU TƯ SẢN

Tác giả: Kinh tế học

KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ TIỂU TƯ SẢN:

một trào lưu của kinh tế học chính trị phản ánh hệ tư tưởng của giai cấp trung gian tiểu tư sản, xuất hiện đầu thế kỉ 19, dưới ảnh hưởng của việc vô sản hoá rộng rãi giai cấp tiểu tư sản do cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19 gây ra. Những người sáng lập: Xixmôngđi L. X. Đơ (L. S. De Sismondi) và Pruđông P. J. (P. J. Proudhon). Tính hai mặt của giai cấp tiểu tư sản quyết định tính hai mặt của KTHCTTTS: một mặt phê phán chủ nghĩa tư bản, mặt khác lại đòi quay về sản xuất nhỏ; hoặc trong điều kiện ngày nay thì đòi tìm "một con đường thứ ba" nào đó. Phái dân tuý tự do ở Nga cuối thế kỉ 19 là thuộc khuynh hướng KTHCTTTS.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học