cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

HAO MÒN HỮU HÌNH

Tác giả: Kinh tế học

HAO MÒN HỮU HÌNH:

thay đổi về vật lí (hỏng, có sự hao mòn, han gỉ) của tài sản, sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định trong quá trình sử dụng hoặc bảo quản, do bị ảnh hưởng của các lực lượng tự nhiên. Là cơ sở vật chất của khấu hao. Tuỳ theo mức độ HMHH, giá trị của tài sản được chuyển từng phần vào sản phẩm sản xuất ra và tỉ lệ thuận với sự hao mòn; nó mang hình thức tiền trích khấu hao, và tiền trích khấu hao này được dùng để phục hồi hoàn toàn hay một phần, đổi mới và hiện đại hoá tài sản cố định. Thời gian HMHH là một căn cứ quyết định độ dài của thời kì khấu hao và định mức trích khấu hao. Tác động của các nhân tố HMHH có thể giảm đi đáng kể nếu sử dụng hợp lí và bảo quản tốt tài sản cố định, nhanh chóng đưa chúng vào sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc sử dụng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học