cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

HAO HỤT HÀNG HOÁ

Tác giả: Kinh tế học

HAO HỤT HÀNG HOÁ:

sự giảm mất một phần về vật chất  của  hàng hoá phát sinh trong quá trình bảo quản vận chuyển và lưu thông hàng hoá. Tuỳ theo đặc tính lí, hoá  của  từng loại hàng, hoặc do ảnh hưởng  của  các điều kiện khách quan (mưa, gió, lụt, bão, nóng, ẩm, bốc dỡ, vận chuyển...), nhiều loại hàng giảm trọng lượng, dập, vỡ, hao mòn, mất mát... HHHH được chia thành hao hụt định mức và hao hụt ngoài định mức. Hao hụt định mức được chính thức quy định cho từng loại hàng trên cơ sở phân tích khoa học các đặc tính lí, hoá và tác động  của  các yếu tố tự nhiên đến các loại hàng đó; được hạch toán vào chi phí lưu thông. Hao hụt ngoài định mức là hao hụt vượt quá mức quy định cho phép, không được hạch toán vào chi phí lưu thông. Giảm tỉ lệ HHHH là một biện pháp quan trọng để giảm giá thành và phí lưu thông; là một chỉ tiêu quan trọng mà người quản lí phải phấn đấu thực hiện bằng các biện pháp cải tiến kĩ thuật, tổ chức quản lí trong các khâu bảo quản, vận chuyển, lưu thông.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên