cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

GIẤY BÁO NỢ

Tác giả: Kinh tế học

GIẤY BÁO NỢ:

giấy báo của ngân hàng cho chủ tài khoản biết số tiền phải trả cho chủ nợ về hàng hoá và dịch vụ được cung cấp hoặc các khoản tiền phải nộp cho các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức sản xuất - kinh doanh khác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học