cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG

Tác giả: Kinh tế học

CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG:

 một trào lưu tư tưởng kinh tế học chính trị tư sản và chính sách kinh tế của nhiều nước Châu Âu các thế kỉ 15 - 18, thuộc thời kì tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản, phản ánh lợi ích của giai cấp tư sản mới ra đời có tham vọng tích luỹ nhiều vàng bạc. Nguyên lí cơ bản của CNTT: lợi nhuận được sáng tạo ra trong lĩnh vực lưu thông; tiền tệ là của cải của dân tộc, xuất khẩu tiền ra nước ngoài làm cho của cải ít đi, ngược lại nhập khẩu tiền thì của cải tăng lên. Thời kì đầu, đại diện phái trọng thương là Xtafơt (W. Stafford) với thuyết cân đối tiền tệ, chủ trương cấm xuất khẩu tiền ra nước ngoài và phải nhập siêu tiền tệ. Đến thời kì cuối, đại diện là Mun (T. Mun) với thuyết cân đối mậu dịch, chủ trương phải xuất siêu trong cán cân thương mại. Từ giữa thế kỉ 17, CNTT bắt đầu tan rã. Sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển buộc các nhà kinh tế chuyển trọng tâm chú ý sang lĩnh vực sản xuất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học