cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

BÙNG NỔ DÂN SỐ

Tác giả: Kinh tế học

BÙNG NỔ DÂN SỐ:

tình trạng dân số thế giới tăng nhanh, đặc biệt ở các nước đang hoặc kém phát triển. BNDS biểu hiện ở sự rút ngắn khoảng thời gian dân số tăng gấp đôi. Từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 19, trong khoảng 200 năm, dân số tăng gấp đôi; nhưng đến thế kỉ 20, trong thời gian từ thập niên 30 đến thập niên 70, chỉ trong vòng 45 năm mà dân số đã tăng gấp đôi. Dự tính từ nay về sau, thời gian dân số tăng lên gấp đôi sẽ rút ngắn còn 35 - 37 năm. BNDS là một thách thức lớn đối với xã hội vì gây ra những khó khăn lớn về kinh tế và xã hội, nhất là ở những nước kinh tế kém phát triển; nó thường kéo theo ba nạn đói: đói ăn, đói việc và đói chữ, khiến nhân dân phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu việc làm, dốt nát. Cho nên nhiều nước đang phát triển phải áp dụng chính sách dân số để hạ thấp sự tăng trưởng gia tốc của dân số, tiến tới ổn định dân số trong nước. Vào thế kỉ 20, khi mức tăng trưởng dân số ở các nướcphát triển trở nên ổn định và giảm thấp thì ở các nước đang và kém phát triển vẫn đang ở quá trình BNDS. Theo dự báo về dân số thế giới, quá trình ổn định dân số nói chung, ở phần lớn các nước đang phát triển sẽ không sớm hơn ở giữa thế kỉ 21, lúc đó dân số thế giới vào khoảng 10 - 12 tỉ người.

Ở Việt Nam, dân số tăng rất nhanh. Theo sử sách, khoảng năm 2000 tCn., thời vua Hùng dựng nước, dân số Việt Nam khoảng 1 triệu người; năm 1901, cả nước có 10 triệu người; năm 1926 là 16.308.000 người; từ 1926 đến 1965, với số thời gian 30 năm, dân số tăng gấp 2 lần; từ 1960 đến 1985, chỉ 25 năm dân số đã tăng gấp đôi; từ 1986 đến nay, tỉ lệ tăng dân số đã giảm dần từng năm, mở ra triển vọng thực hiện được mục tiêu mà nhà nước đã đề ra là tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỉ 21.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học