cho thuê xe tại hà nội

Kiến trúc

TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH

Tác giả: Kiến trúc

TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH:

  thời gian trong đó công trình còn ở tình trạng chất lượng đảm bảo các yêu cầu về công năng sử dụng, độ bền vững cũng như các yêu cầu về an toàn khác.Thời gian này thường được kể từ lúc bắt đầu khai thác (hay khôi phục lại sau khi sửa chữa lớn) đến khi bắt đầu chuyển sang trạng thái giới hạn (trạng thái công trình không thể làm việc được hoặc có thể làm việc được, nhưng không kinh tế và không an toàn). Vd. TTCT thuỷ lợi 50 - 100 năm tuỳ thuộc vào loại và vật liệu xây dựng công trình; tuổi thọ của máy xây dựng thường 7 - 10 năm. Tuổi thọ thiết kế là tuổi vận hành của công trình theo điều kiện thiết kế. Tuổi thọ tối ưu của công trình là khoảng thời gian sử dụng công trình mà trong năm cuối cùng của thời kì đó, chi phí dùng xây dựng và đưa chúng vào hoạt động theo chế độ tính cho một đơn vị sản phẩm đạt giá trị cực tiểu. Đối với công trình quân sự, TTCT là thời gian mà khả năng công trình còn sử dụng được theo công dụng của nó dưới tác dụng của phương tiện hủy diệt dự tính, được tính bằng xác suất bảo toàn công trình với 3 cấp: còn khả năng chiến đấu (xác suất bảo toàn > 0,7); còn một phần khả năng chiến đấu (xác suất bảo toàn 0,5 - 0,7) và mất khả năng chiến đấu (xác suất bảo toàn < 0,5). Đó cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả công trình.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kiến trúc