cho thuê xe tại hà nội

Kiến trúc

TỈ LỆ VÀNG

Tác giả: Kiến trúc

TỈ LỆ VÀNG:

tỉ lệ giữa cạnh dài và cạnh ngắn của hình chữ nhật bằng 1,686. Từ thời cổ đại, hình chữ nhật mà các cạnh thỏa mãn tỉ lệ này được nhiều nhà kiến trúc xem là cân đối và đẹp nhất, được gọi là hình chữ nhật "vàng". Hình chữ nhật "vàng" có đặc điểm là có thể phân hình đó ra thành các hình chữ nhật "vàng" nhỏ hơn (trong hình chữ nhật ABCD, hình vuông ADEF vẽ trên cạnh ngắn cho ta hình chữ nhật EFBC cũng có tỉ lệ vàng; tiếp tục làm như trên ta lại có hình vuông và hình chữ nhật vàng nhỏ hơn, vv.).  

Tỉ lệ vàng

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kiến trúc