cho thuê xe tại hà nội

Khảo cổ học

LƯỠI CÀY ĐỒNG

Tác giả: Khảo cổ học

LƯỠI CÀY ĐỒNG:

công cụ lật đất bằng đồng thau thuộc thời đại sắt sớm Việt Nam, một số được đúc bằng đồng đỏ. Đặc trưng của chúng có sự khác biệt rõ ràng theo các loại hình văn hoá của văn hoá Đông Sơn: loại hình Đào Thịnh (loại hình Vạn Thắng) hình tam giác; loại hình Cổ Loa, 102 chiếc nhiều dạng hình tim; loại hình Đông Sơn, 82 chiếc hình cánh bướm; loại hình Làng Vạc vai ngang. Chúng thuộc dòng cày đế hay cày cán, còn đang được tranh luận, nhưng có thể là trong quá trình phát triển, chúng đã được sáng tạo để thích nghi với môi trường, sinh thái cụ thể của từng vùng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Khảo cổ học