cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

XÚC TÁC ĐỒNG THỂ

Tác giả: Hoá học

XÚC TÁC ĐỒNG THỂ:

quá trình xúc tác trong đó chất xúc tác và chất tham gia phản ứng tồn tại trong cùng một pha (thường là lỏng hoặc khí). Chất XTĐT thường được phân thành xúc tác axit bazơ trong dung dịch, xúc tác oxi hoá khử trong pha khí hoặc trong dung dịch, xúc tác phức kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học