cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Tác giả: Hoá học

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC:

(thường gọi: tốc độ phản ứng), x. Tốc độ phản ứng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học